Địa chỉ: Đường 238, Phú Mỹ Hưng, Củ Chi, Ho Chi Minh City

Số điện thoại: 0978.919.299

Email: [email protected]

Post Code: 700000

Website: https://vn138.life/